Mục tiêu

Giải pháp nhằm nâng cao năng suất gia súc, gia cầm và thủy sản; giúp chăn nuôi sạch, không sử dụng kháng sinh trong kích thích tăng trưởng và phòng bệnh; không tồn lưu kháng sinh trong thịt, cá, trứng, sữa…; hạn chế sự đề kháng kháng sinh

 

Bên cạnh hiệu quả nâng cao năng suất gia súc, gia cầm, tôm, cá; Chrom-LysinateSelenium nanoparticles còn giúp: thịt, cá, trứng, sữa giàu Crom và Selen; hai vi khoáng dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, góp phần giãm tỷ lệ ung thư, tim mạch, tiểu đường

 

Sản phẩm nổi bật

Cung cấp các giải pháp khoáng vi lượng hữu cơ và khoáng vi lượng nano

Selenium

Nanoparticles 6000 ppm

Cooper

Nanoparticles 9% Cu

Zinc

Nanoparticles 9% Zn

Zinc-Lysinate (6% Zn)

Manganese

Nanoparticles 9% Mn

Selenium

Nanoparticles 6000 ppm
(Red Colloid)