Copper nanoparticles (9% Cu), Dark Blue Colloid

Copper nanoparticles (9% Cu), Dark Blue Colloid

Dung dịch keo Đồng nano

Dùng kích thích tăng trưởng, phòng bệnh cho gia súc-gia cầm; thay thế kháng sinh, thay thế Đồng vô cơ liều cao (200ppm-250ppm)

Rất thích hợp bổ sung vào thức ăn lỏng của heo con sau cai sữa (28 ngày tuổi) liên tục đến 60 ngày tuổi; liều dùng: 50ppm

Với gia cầm, hòa tan vào nước uống, liều dùng 20ppm hay 1g/9 lít nước uống

Đính kèm:

       * Kết quả kiểm tra trên TEM (kính hiển vi điện tử truyền qua): chứng minh kích thước các hạt nano Đồng của Copper nanoparticles trong khoảng 20nm-100nm

* Kết quả kiểm nghiệm: các hạt nano Đồng: 100% là Cu0

* Các kết quả kiểm nghiệm hàm lượng của Copper nanoparticles (9% Cu)

* Hiệu quả diệt khuẩn, diệt nấm của Copper nano ở nồng độ 9ppm (trên môi trường PDA)

* Kết quả khảo nghiệm hiệu quả của Copper nanoparticles liều 50ppm dùng thay thế kháng sinh Chlotetracycline (liều 100ppm) trên thành tích tăng trưởng của heo sau cai sữa

* Kết quả khảo nghiệm hiệu quả của Copper nanoparticles liều 20ppm (1g/9 lít nước uống) giúp kích thích tăng trưởng, giãm FCR trên gà thịt (gà lông màu BT2)

* Hình sản phẩm: Copper nanopartic (9% Cu), can 25kg

* Các hạt Nano Đồng trong sản phẩm Copper nanoparticles (9% Cu) của Hòa Phát Biotech không kết tụ-không lắng đọng trong suốt thời gian bảo quản (2 năm)

Copper nanoparticles (9% Cu), Dark Blue Colloid

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *