Dung dịch keo (màu nâu-đỏ) của Chrom nanoparticles 8000ppm

Dung dịch keo (màu đỏ) của Selenium nanoparticles 6000ppm Dùng bổ sung Selen vào nước uống cho các trại gà thịt, gà đẻ công nghiệp, liều dùng: 300ppb-600ppb; sử dụng liên tục Ngoài tác dụng dinh dưỡng giống Selen vô cơ, Selen hữu cơ, Selen nano còn có tác dụng diệt khuẩn (diệt vi khuẩn, virus, nấm, protozoa) nhờ cấu…

Read more

Dung dịch keo Đồng nano Dùng kích thích tăng trưởng, phòng bệnh cho gia súc-gia cầm; thay thế kháng sinh, thay thế Đồng vô cơ liều cao (200ppm-250ppm) Rất thích hợp bổ sung vào thức ăn lỏng của heo con sau cai sữa (28 ngày tuổi) liên tục đến 60 ngày tuổi; liều dùng: 50ppm Với gia cầm, hòa tan…

Read more

Dung dịch keo Kẽm nano Rất thích hợp bổ sung vào thức ăn lỏng cho heo con sau cai sữa (28 ngày tuổi) liên tục đến 60 ngày tuổi; liều: 150ppm-450ppm, nhằm thay thế kháng sinh, thay thế ZnO liều cao (2000ppm-3000ppm) để kích thích tăng trưởng, phòng bệnh cho heo con sau cai sữa: Bệnh tiêu chảy sau cai…

Read more

So với Selenium (Selen) vô cơ và hữu cơ, Selen nano (SeNPs) có hoạt tính sinh học cao hơn và độc tính thấp hơn nhiều: LD50 của Methylselenocystein trên chuột là: 14,6 mg Se/kg thể trọng; trong khi của SeNPs là LD50 = 91,2 * Zhai và cộng sự cũng báo cáo: LD50 của SeNPs trên chuột là 258,2 mg/kg…

Read more

7/7